Cenník

Cenník poskytovaných služieb

platný od 01. 01. 2014

Vstupné vyšetrenie a ošetrenie akupunktúrou  30.00 € 
do 15 a nad 70 rokov 25.00 €

Vstupné vyšetrenie ortopedické 30.00 €

Každé ďalšie ošetrenie akupunktúrou      15.00 € 
do 15 a nad 70 rokov 12.00 €

Ušná akupunktúra samostatne 15.00 €

Každé ďalšie ortopedické ošetrenie 15.00 €

Samostatný obstrek chrbtice alebo kĺbu 15.00 €

Jednorázové ošetrenie doma po dohovore u imobilných pacientov         40.00 €

1 ks magnet na akupunktúrny bod   3.00 €

Samostatné vystavenie nálezu          15.00 €

Podanie kolagen. Inj. GUNA l amp.  7.00 €

Črevná sprcha 24.00 €


Cenník testovacieho a diagnostického prístroja BEST

platný od 1. 1. 2014

 

testovanie celkového stavu organizmu a zhotovenie individuálneho biorezonančného roztoku 50 ml, testovanie citlivosti na potraviny             150.00€

testovanie do 15 r. a nad 70 r. s testovaním citlivosti na potraviny            120.00 €


testovanie celkového stavu organizmu do 15 a nad 70 r. bez testovania potravín    100.00 €


testovanie celkového stavu organizmu a zhotovenie 50 ml roz.

bez testovania potravín 120.00 €


Každé ďalšie kontrolné vyšetrenie celkového stavu 100.00 €


Každé ďalšie kontrolné vyšetrenie do 15r. a nad 70 r. 80.00 €


Orientačné pretestovanie citlivosti na potraviny 30.00 €


Samostatné testovanie citlivosti na potraviny 90.00 €


Samostatné zhotovenie biorezonančného roztoku 50 ml 10.00 €


ZMENA: Je u nás možná aj platba kartou.


 

Akupunktúra

welcome

Okrem všeobecne známych štruktúr každého organizmu - medzi ktoré patria napr. nervy, svaly, kosti, cievy a pod. - má každý organizmus ešte systém tzv. aktívnych bodov.

EAV diagnostika

about us

Základom počítačovej diagnostiky systémom BEST je Vollova elektroakupunktúra (EAV). BEST systém je komplexný diagnostický a terapeutický systém.

Cesta k nám

location

Nájdete nás na ulici Mäsiarska 58 v Košiciach, ak k nám pôjdete autom treba dať pozor na jednosmerky.

top